Categorieën
Geen categorie

Gebogen riet

Deemoedig buigt het riet
biddend naar het zuiden
Zijn wortelstel gevat
in vorstverharde grond
Het zag de vogels gaan
vleugels slaand
besloot nog wat te blijven
Zijn wortels zogen gulzig
van de stormvloed uit het land

Daar, waar de mens de zakken vulde

De winter was een mythe
Een beeld door zon verblind
Nu is hij daar
Het land verkrampt
Hij doet het riet deemoedig buigen
biddend naar zuiden
 
foto: Gerhard Kornelis
 
Lauwersoog/Den Andel, februari 2012

Categorieën
Geen categorie

Andelsterweg (winter)

Lange weg lage zon
Lege kruinen kale takken
Bomensliert sluitertijd
Fotoflits fotoflits
Lonely Boulevard

Den Andel, februari 2012

Dit gedicht maakt deel uit van de reeks “Andelster Gedichten”

Categorieën
Geen categorie

Waddengoud!

Dichter Gritter nu ook Waddengoud gecertificeerd streekproduct

Proeflokaal ’t Ailand in Lauwersoog met hun Waddengoud gecertificeerde vis als harder, zeebaars, garnalen en oesters of Waddengoud-catering Gekruid & Geroerd uit Houwerzijl die onder andere werkt met diverse cranberry- en duindoornproducten staan bekend om hun streekproducten. Vandaag heeft ook Erik Gritter uit Den Andel, beter bekend als dichter Gritter, het Waddengoud certificaat gekregen om de emotie van de Wadden die hij overbrengt via veel van zijn gedichten. De samenhang tussen de literaire teksten van Gritter en streekproducten is groot, en sterker dan hij op het eerste gezicht misschien lijkt.

De streekeigenheid en duurzaamheid zijn belangrijke overeenkomsten. Waar streekproducten onder het Waddengoud-keurmerk uit het Waddengebied komen, zo gaan gedichten van Gritter over dezelfde streek. “Vooral de natuur van het Lauwersmeer, dijklandschappen en de Waddeneilanden geven mij veel inspiratie. Middels poëzie kan ik de emotie die ik daarbij voel goed uiten en vertellen aan het publiek,” aldus Gritter.

De Groninger dichter houdt regelmatig natuurexcursies. Vorig jaar organiseerde hij samen met boswachter Jan Willems van Staatsbosbeheer Lauwersmeer een wandeltocht door het landschap van het Lauwersmeergebied. De boswachter vertelde feitelijk over de natuur en Gritter deed dat via poëzie. Ook dit jaar verwacht de dichter weer een aantal literaire wandelingen door de natuur van het Groninger kustlandschap te kunnen maken.

Ook Waddengoud-streekproducten hebben een duidelijke link met de natuur. Bijvoorbeeld de vissers vissen op harder en zeebaars volgens een oude jachtmethode. Al lopend en spetterend op het water proberen ze de scholen vissen in netten te jagen. Deze vismethode heeft weinig impact op de natuurlijke omgeving. Een respectvolle manier van omgaan met de natuur van de Waddenzee.

Op die manier zijn de literaire kunsten van Gritter met alle Waddengoud gecertificeerde bedrijven verbonden. Eerstvolgende optreden van Gritter is op 26 januari tijdens de Landelijke Gedichtendag in Leek waar hij een voordracht houdt.

Het certificeren van verschillende bedrijven in verschillende sectoren als streekproducten, toerisme, horeca en kunst & cultuur is erg belangrijk voor de Waddenstreek in het algemeen, vertelt Henk Pilat van Stichting Waddengroep. Pilat: “Doel van onze stichting is een duurzame economische ontwikkeling van de Waddenregio. Streekproducten hebben daar een grote rol in. Maar ook logiesverstrekkers, restaurants, fotografen, muzikanten, evenementen en nu ook dichters kunnen die rol invullen. Streekeigenheid en duurzaamheid in de bedrijfsvoering zijn daarbij een voorwaarde. En doordat Waddengoud de gecertificeerde producten en diensten promoot, gecertificeerde bedrijven uit verschillende sectoren steeds vaker gaan samenwerken en de naamsbekendheid van Waddengoud domweg groter wordt door meer in verscheidene sectoren actief te zijn, vinden steeds meer klanten hun weg naar deze typische waddenproducten en -diensten. Het Waddengebied als geheel en in al haar facetten zetten we hiermee op de kaart. En dat is goed voor de broze economie in de meeste delen van dit gebied.”
 
Persbericht 12 januari 2012, http://www.waddengoud.nl/
 
Den Andel, januari 2012

Categorieën
Geen categorie

Leekstergedichtendag: 26 januari 2012

ontwerp: Mirjam Ruesink
Den Andel, januari 2012
Categorieën
Geen categorie

Hoop als tranen dalen

Het donker dooft
een laatste licht
Zonnestralen zinken
sissend in de nacht

Het duister schept leegte
Niets verlaat zijn greep
Niets om de mens te leiden
Langs de lanen naar het licht

Door vrees bevangen wacht de mens
op een hand, een halm, een teken
Radeloos, ontredderd
schuilt de soort in zichzelf

Geen bel die redt
Geen levenslijn
Geen redder belt
Geen medicijn

Mens, sta op
Drink de zwarte inkt
Ga uit en zoek de lijnen zelf
waarlangs het leven valt te leiden

Vind de roodborst langs het pad
daarbuiten in de struiken
hij toont u krekels kleurenrijk
ze lachen, dansen, zingen

Vind houvast in de werken
In de vormen, in de diepte
Tref de krekel die u zoekt
die ontroert, en verbindt

Rode borst, schenk de soort
hoop als tranen dalen
Toon de mens de krekels
die hem voeren uit de nacht
 
 
Dit gedicht is op 8 januari 2012 voorgedragen tijdens de opening van de expositie ‘… and we call her hope’ rondom werk van Jans Muskee, Marian Mijnhardt en Trijn Romein in Kunstgalerie Galhant te Leens. Zie ook dit bericht.
 
Den Andel, januari 2012

Categorieën
Geen categorie

2011

De winter zoek
De lente zacht
De zomer somber nat
Warm de herfst
zonnig droog
Schaf seizoenen af
 
Geïnspireerd door de bijna poëtische aanhef (vanaf regel 2) van het persbericht van het KNMI, getiteld “Jaar was zeer warm en zonnig” (2 januari 2012). De originele regels luiden: “De winter liet het vrijwel afweten, de lente was extreem zacht, recorddroog en zeer zonnig, de zomer uitzonderlijk nat en somber, waarna de herfst uitblonk in zon, warmte en droogte.” Vindplaats persbericht: hier.
 
 
Den Andel, januari 2012

Categorieën
Geen categorie

Lauwersmeer, boezemvriend

Windjacht, windjak
Noordwesterstorm

Dakpan, zandzak
Water roert ’t land

Lauwersmeer, boezemvriend
Verlos hem van zijn last
Draai de wind, sluis ’t water
kolkend naar ’t Wad

De wind laat ons weten
Hoe naakt de Mens nog is
Niemand die hem steunt
In zijn strijd om ’t land

Lauwersmeer, boezemvriend
Verlos hem van zijn last
Draai de wind, sluis ’t water
kolkend naar ’t Wad
 
Den Andel, januari 2012

Categorieën
Geen categorie

Opening Expositie Kunstgalerie Galhant 8 januari 2012

ontwerp: Jans Muskee

Den Andel, december 2011

Categorieën
Geen categorie

Vertelhut: Fase Eén

Om op te bouwen, is het soms nodig af te breken. Zorgen voor een leegte, die ruimte creëert voor nieuwe ideeën. Zo zijn we begonnen aan de Eerste Fase van de Vertelhut, één van de ruimtes op ons Cultuurerf.

Buitenaanzicht van de Vertelhut-in-wording

De Vertelhut-in-afbraak-en-opbouw is één van de oudste delen van het Cultuurerf. De Hut heeft in het prille begin – zo’n dertig jaar geleden – dienst gedaan als woonkamer. Dat verklaart de relatieve afgewerktheid van de ruimte: houten vloer, hout aan de muren, ramen met vensterbanken. Nadat het huidige woonhuis was opgeleverd, is de Hut onderdeel geworden van een uitdijend schuurcomplex. In de tijd dat wij het erf gingen bewonen, bijna zes maanden geleden, deed de Hut dienst als Magazijnruimte. De kinderen wisten het zeker: het nieuwe huis had een eigen bouwmarkt.

Een vorig leven van de Vertelhut: stouwruimte

Schijnbaar eindeloos stonden de bakjes met ijzerwaren naast elkaar, achter elkaar en op elkaar, in een donkere kamer waarin het zonlicht zich met moeite binnenvocht.

Voormalige bouwmarkt

Met de blik op de toekomst, en het verstand op een laag pitje, heb ik het Schrijfwerk bij tijd en wijle onderbroken om de ruimte bakje voor bakje, plank voor plank en stelling voor stelling leeg te halen.

Magazijnruimte in afbraak

Bij het leeghalen ontstond plots het gevoel, dat de kamer een sfeervol onderdeel zou kunnen worden van het Cultuurerf. Al het hout van de vloer en de wanden straalden het beeld uit van een archetypische boswachterswoning: diep verscholen in het bos, geweien aan de muur, een jachtgeweer in de hoek. De kachel aan, dicht bijeen, en luisteren naar verhalen.

Bijna leeg…

Nu laten we de geweitjes en het schiettuig waarschijnlijk schieten, maar de verhalen van de vertellers zullen komen.

Leeg!

Als het weer het toelaat, verdraagt het vertellen ongetwijfeld een flakkerend vuurtje…

De haard staat reeds paraat

En na Fase Eén komt… Fase Twee! Dat betekent onder meer de vloer schuren en lakken, de balken, kozijnen en deuren verven, de muur opknappen en de verlichting aanpassen. Daarna op naar Fase Drie: het in bedrijf nemen!

Inderdaad: de blik op de toekomst, het verstand op een laag pitje.

Den Andel, december 2011

Categorieën
Geen categorie

Winteragenda

Warm u deze winter aan welgemeende woorden! De voordrachtagenda van Gritter ziet er de komende maanden als volgt uit:

8 januari 2012

Poëzievoordracht bij de opening van de expositie rondom het werk van Jans Muskee, Trijn Romein en Marian Mijnhardt

Lokatie: Galerie Galhant, Wilhelminastraat 10, Leens
Aanvang: 15:00

26 januari 2012

Poëzievoordracht Landelijke Gedichtendag (thema: “Stroom”)

Lokatie: Balkhoeve, Waezenburglaan 55, Leek
Aanvang: 20:00

26 februari 2012

Optreden Poëziemiddag

Lokatie: Hotel ’t Witte Paard, Oostwold (Westerkwartier)
Aanvang: 14:30

Meer informatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt via deze weblog of via Twitter!

Den Andel, december 2011