Categorieën
Poëzie

een nee

ik fluisterde een enkel woord
een woord als vraag bedoeld
ik wachtte op het antwoord
maar stilte werd mijn deel

nog eens sprak ik zacht

ik voegde woorden toe
vragend uitgesproken
niets kwam terug

harder sprak ik nu

harder, niet te luid
maar het zwijgen van daarnet
volharde wederom

ik verhief mijn stem, met moed belegd

nog steeds dezelfde vraag
het was veeleer een roepen
’t was doofheid wat ik trof

ik schreeuwde toen, hard en vol

een vraag die antwoord eist
maar het enige dat kwam
was de galm van mijn stem

ik heb het zwijgen vlug bijeengeraapt

ik laat het rijpen in mijn hoofd
ook de stilte kan een antwoord zijn
ik vrees althans een nee


Den Andel, februari 2013

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *